• 7-970

  Ừ thôi theo ngọn gió lay…

  Theo Xuân em mùa hoa khai hội anh bước lên thềm chùa ngây ngất hương trầm xông kh …

 • Phat-Thich-Ca-7-970

  Cầu cho mười phương hết oan khiên!

  Ký ức tuổi thơ gắn liền với ngôi chùa đầu núi, có “ông” Phật trắng và cao. Ngày đó bằng …

 • Dao 2-970

  Chờ em dựng lại màu Xuân.

   

  Chú Nguyễn Khả Lộc và Ngô Lê Trọng Tường đem cây về trồng cạnh thùng rác lớn nơi …

 • Xuan Di Lac 3-970

  Xuân… hai mươi năm ngoài viễn xứ!

  Em ạ một năm giáp vòng anh đếm đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày Xuân nên mảy may ch …

 • Chỉ mong cho đời, một chút vui…

  1.
  Gặp Tâm Thường Ðịnh và Anh Nguyên Giác. Ngày chớm Xuân phố nhỏ đông người. Niềm vui mỗi …