Nối giáo kẻ giầu, rõ ràng rồi nhé…

MittRomney Tax Plan

Bài viết có tựa “Pandering to the Rich, Now in Handy Chart Form”, đăng trên tờ báo mạng Mother Jones ngày 5/1/2012 của tác giả Kevin Drum, trong đó Kevin đã tỉ mỉ dùng sơ đồ để tóm gọn và minh họa kế hoạch giảm thuế (cho người giầu) của từng ứng cử viên đảng Cộng Hòa, đã tạo nhiều chú ý, và được nhiều cơ quan truyền thông nhắc đến, hoặc đăng lại.

Kevin Drum viết:
“Để phục vụ quần chúng, tôi đã thu thập tất cả các sơ đồ minh họa kế hoạch thuế má của đảng Cộng Hòa vào một chỗ. (Trung Tâm Chính Sách Thuế hiện chưa có kế hoạch thuế má của các ứng cử viên Santorum, Hunstman hay Paul) Thật là ngoạn mục, khi xem tất cả các sơ đồ cùng một lúc như thế này, chúng ta mới thấy rõ là không chỉ số tiền mà các ứng viên này hứa sẽ giảm thuế cho kẻ giầu làm chúng ta hụt hơi, mà là sự thống nhất rất nhịp nhàng của các thành viên trong đảng này. Bằng mọi giá, tất cả mọi ứng cử viên đảng Cộng Hòa biết rằng họ phải hứa hẹn những người giầu nứt đố đổ vách một kế hoạch giảm thuế rất khổng lồ, để đánh đổi lại việc được tiếp tục cuộc đua (vào Tòa Bạch Ốc).

Một cách ngắn gọn, kính thưa quý vị: Sơ đồ này biểu hiện cho đảng Cộng Hòa thời nay.”

Trong bài “GOP Tax Cut In One Chart” đăng trên trang mạng Slate, Matthew Yglesias nhắc đến bài viết trên, và cũng dùng cả sơ đồ của Kevin, bình luận:

“Kevin Drum đã làm một việc tuyệt vời khi kết hợp chính sách thuế má của 4 ứng cử viên đàng Cộng Hòa vào một sơ đồ để người đọc dễ so sánh. Điều đáng nói là giữa các ứng cử viên Cộng Hòa, chắng có sự khác biệt nào về mục tiêu cải tổ thuế của họ – đó là chính sách giảm tiền thu thuế, và giảm thuế xuất cho thành phần kiếm nhiều tiền nhất. Nhìn chung, kế hoạch của Mitt Romney có vẻ khiêm tốn hơn quan điểm chung (của đảng Cộng Hòa).”

Chẳng ai biết câu “A picture is worth a thousand words” chính xác được bao nhiêu, nhưng nhìn sơ đồ thì ai cũng thấy được chính sách o bế kẻ giầu của các ứng viên đảng Cộng Hòa.

Nhưng chắc chắn sơ đồ này khiến các ứng cử viên đảng Dân Chủ đang mỉm cười.

Leave a Comment


+ 3 = ten