Archive for December 2nd, 2012

DUI thiện tai, thiện tai…

Ông anh họ tui cuối tuần rồi đi đám ma, sẳn đến nhà bạn uống rượu… Uống xong đã chén, nhà người ta thấy ổng say sưa qúa nên mời ở lại nhà người ta nằm ngủ đến sáng, hết …

Continue Reading...