Chuyện VN mãi mãi là tào lao

Đọc bản tin “Mẫu CMND mới là trái luật nhưng VN vẫn làm” tự nhiên thấy tức cười…

Tức cười vì chuyện các bác cứ nêu vấn đề  nào là VN làm trái công ước quốc tế, hay VN biết trái luật mà vẫn làm càn…

Nói chuyện VN mà nêu luật thì cũng giống như mình đấu miệng với con điên thằng khùng hay đứa con nít lên 3 chẳng sợ ông Trời hay ai cả…

“Ừ, thì tao là thế đấy, bố mầy biết luật nhưng bố mầy muốn làm thì sao chứ???” CSVN xưa nay vẫn thế mà… Từ hồi được ra đường lớn chơi với các đàn anh, đàn chị nhưng rỏ ràng các bố CSVN vẫn chưa học được sự văn minh, vẫn chưa thích hợp được với thế nào là văn hóa thế giới hay ở đây là vấn đề luật lệ quốc tế như thế nào?

Đối với ông CSVN thì lúc nào chơi có lợi cho nhà nước VN thì mang luật quốc tế ra xài, còn cái gì đúng luật quốc tế mà không có lợi cho các “bố” thì các “đồng chí” đó cứ “đường ta ta cứ đi, việc ta ta cứ làm!!!” 

CSVN là vậy mà, xưa hay nay vẫn thế…. 

Người ta nói “Thằng đó khùng nhưng khùng khôn!!!”

Đúng là chuyện VN mãi mãi là chuyện tào lao…