Ai dám đốt pháo?

Coi cái này đi, phải mở tiếng lên nghe cho kỹ nha. Bảo đảm không cười không ăn tiền :)