‘Xăm mình’

Giữ lại đây kỷ niệm của lần đầu tiên làm “speaker” :)

Cám ơn anh Quang và Khoa Vũ giúp dùm cái này :)