Archive for December 1st, 2012

IMG_0950

Nỗi gì, nhắc mãi tiếng ‘Quê Hương’

Cảm nhận về ’101 truyện cực ngắn 100 chữ của tác giả Nguyễn Thị Hậu   1. Tôi bắt đầu làm quen với những mẩu truyện 100 chữ, rất ngắn, cực ngắn hoặc chuyện chớp trên những trang web Tiền …

Continue Reading...