Archive for December 3rd, 2012

IMG_0955

Bàn tay nào giữ lấy anh em!?

Feature image: Tác phẩm ‘Chung sức’ của Nguyễn Ngọc Liên   Tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt sáng nay có một buổi triễn lãm nhiếp ảnh nghệ thuật, chủ đề: “Việt Nam và các hải đảo,” do Hội …

Continue Reading...