Archive for December 6th, 2012

665339_465929826787033_259624073_o

Thơ & Truyện Tôn Nữ Thu Dung: Còn khai sinh đẹp đẽ những tim người

Hình như, suốt cả tập, chị kể lại đời mình, chung quanh là bạn bè, những người thân và không thân, những gì xảy ra trong một khoảng thời gian, cho đến một lúc thì mọi thứ đều tan biến đi, như …

Continue Reading...