Quê hương đau đáu nỗi đau nghìn trùng…!

460_Baboo

Ghi nhận từ một chuyến từ thện, ‘Lương Y đến vùng cao’
của bạn Bamboo Nguyễn

 

Bạn kể, cụ cứ ngồi mãi ngoài nắng mà không chịu vào trong mát, dù giữa sân vẫn có nhiều khoảng mát để ngồi. Và bạn không biết làm sao, đành ra ngồi bên cạnh với cụ. Tấm hình là một kỷ niệm đẹp!

Với mình, nó không chỉ đẹp bởi khoảnh khắc bạn vừa ghi lại trong tranh, mà đẹp ở tấm lòng của những người bạn trẻ, nơi quê nhà, biết sống đời phụng sự!

Rồi bạn kể thêm: ‘bà con mình khổ quá, nên nhiều khi quên cả những quyền lợi rất bình thường.’

Ðã đành, cái khổ một khi đã lâu, đã thường trực, nó trở thành bình thường đến nỗi, như bạn nói, cụ bà quên mất mình đang đau!

Ừ nhỉ, quê hương đau đáu nỗi đau nghìn trùng…!

5.2012

 

* Feature photo: Bóng từ (by Bamboo Nguyen)

Nhạc phẩm VŨNG LẦY CỦA CHÚNG TA
tác giả: Lê Uyên – ca sĩ: Trúc Phương (Bamboo Nguyen)

 

Leave a Comment


× three = 18