Ðôi mắt ướt rét bừng mùa lạnh…

0-1920

 

Ừ thôi em về,
đường hoàng hôn hiu hắt núi đứng chôn chân.
Em đi vào đêm, đêm thay trời đầy sao lấp lánh,
đôi mắt ướt rét bừng mùa lạnh!

Lập Ðông, 04 tháng Giêng 2013
UYÊN NGUYÊN

 

Leave a Comment


6 + = eight