Nhân danh tình yêu của muôn loài

5a

 

Tôi đến đây rất nhiều lần, không phải vì thức ăn ngon và đặc biệt hơn những nơi khác mà vì bức tượng đặt ở giữa phòng. Ðẹp quyến rũ!

Họ đang yêu nhau mãnh liệt!

Ở đây không phải là chuyện quảng cáo hay phê bình nghệ thuật.

Nhân danh tình yêu của muôn loài, con người hãy yên lặng.

Vì gỗ đá cũng biết yêu nhau!

Trong ta là núi là rừng
Là trăm tiếng hát đã dừng trên môi
(Lục bát Hoài Khanh)

1 tháng Ba, 2013
UYÊN NGUYÊN

Leave a Comment


3 + three =