Uống ly bo-bà, uống môi em ngọt

  Không gì sung sướng bằng được tự do viết về ăn uống, về ẩm thực, vì sống trên đời thì ai cũng phải ăn phải uống – dù rằng sống để ăn hay ăn để sống thì tùy mỗi …

Continue Reading...

Cõi nhân gian

Uống ly bo-bà, uống môi em ngọt

  Không gì sung sướng bằng được tự do viết

Người già – Bệnh tật và sự lẻ loi

Chiều này tui vào bệnh viện thăm một người

Tám cuối tuần

Lâu lâu lại 8 cuối tuần

Hồi trước hay viết 'Tám cuối tuần" để ai

sunlight

Chạy trời không khỏi nắng

Là câu mà thầy lý Tâm La nói huỵch