“Chiều ra biển đứng ê chề…”

Có lẽ tôi đã không làm siêng đến mức để có thể một tối Thứ Bảy khi vừa định leo lên ghế massges nằm sau khi hoàn tất bài viết liên quan đến chuyện cờ quạt gửi cho đài RFA, …

Continue Reading...

Cõi nhân gian

“Chiều ra biển đứng ê chề…”

Có lẽ tôi đã không làm siêng đến mức

10537071_10152382913248521_1502666337188502515_n

Rồi cũng xong

1. Cái xong đầu tiên là vụ HomeDepot. Nhưng mà nó

Tám cuối tuần

Lâu lâu lại 8 cuối tuần

Hồi trước hay viết 'Tám cuối tuần" để ai

sunlight

Chạy trời không khỏi nắng

Là câu mà thầy lý Tâm La nói huỵch