Lừa người thuê nhà – đâu chỉ có ở Little Saigon

  “Doan Tran”, người đàn ông thực hiện nhiều vụ gạt tiền người đi thuê nhà ở Little Saigon, đã bị cảnh sát bắt cuối tuần rồi. Giám sát viên Andrew Đỗ xác nhận tin này với phóng viên Người …

Continue Reading...

Cõi nhân gian

Lừa người thuê nhà – đâu chỉ có ở Little Saigon

  “Doan Tran”, người đàn ông thực hiện nhiều vụ

Bố chồng là Việt cộng!

1. Một ông khách đến đăng cáo phó vợ chết. Đến

Tám cuối tuần

Lâu lâu lại 8 cuối tuần

Hồi trước hay viết 'Tám cuối tuần" để ai

sunlight

Chạy trời không khỏi nắng

Là câu mà thầy lý Tâm La nói huỵch